Instrukcja czytania recepty

Każda recepta posiada poszczególne pola:

  • "DAL" oraz " BLIŻ"
  • "SFERA", "CYLINDER", "OŚ" oraz "PD"

DAL – część recepty, która odnosi się do soczewek okularowych przeznaczonych do patrzenia w dal, a więc dla osób z krótkowzrocznością lub nadwzrocznością. W tym przypadku zamawiamy okulary używane do codziennego użytku np. prowadzenie auta lub spacery, wszystkie czynności, które wymagają komfortowego patrzenia na odległość większą niż 4 m.

BLIŻ – część recepty w której zapisane są parametry dla okularów do czytania lub pracy przy monitorze komputerowym, a więc z przeznaczeniem dla osób z nieostrym widzeniem z bliska. Okulary te służą głównie do czytania.


SFERA – określa moc soczewki. Wyrażona jest w dioptriach. Może przyjmować wartości ujemne (-) dla krótkowidzów lub plusowe (+) dla dalekowidzów, może występować do dali, jak i do bliży. Sfera określana jest z dokładnością do 0,25 dioptrii.

CYLINDER – parametr, który określa stopień korekcji astygmatyzmu, może występować zarówno przy dali jak i bliży, a jego wartości mogą być ujemne (-) jak i dodatnie (+). Wartość cylindra to różnica mocy sferycznej w dwóch, różnych przekrojach soczewki. Cylinder określony jest z dokładnością do 0,25 dioptrii cylindrycznych.

OŚ CYLINDRA – to miejsce cylindra, a jej wartością są stopnie, podawane z dokładnością co jeden stopień, od 0º do 180º. Niekiedy może być również zaznaczona na rysunku na recepcie.

ROZSTAW ŹRENIC (PD) – odległość mierzona w milimetrach, pomiędzy źrenicami - dokładnie od środka źrenicy prawego oka, do środka źrenicy lewego oka. PD można zapisać w podziale na oko prawe i na oko lewe. Odległość od środka źrenicy oka prawego do nosa to PD oka prawego oraz od środka źrenicy oka lewego do nosa to PD oka lewego. ( PD oka prawego + PD oka lewego = PD ). Jeśli okulista nie poda wartości PD na recepcie możliwe jest jej określenie z pomocą drugiej osoby lub przy pomocy specjalnego urządzenia zwanego pupilometrem, dostępnym w każdym salonie optycznym.

Poniżej znajduje się ilustracja, która obrazuje powyższe informacje.